Rejestracja Uczestników Astroshow 2024 została zakończona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY ASTROSHOW 2024

Całkowity koszt pobytu dla jednej osoby dorosłej lub dzieci powyżej 10 lat: 1400,00 zł
Całkowity koszt pobytu dla jednej osoby w wieku 4-10 lat (nieukończone 10 lat): 900,00 zł
Dzieci do lat 3 (nieukończone 4 lata): gratis!
Udział tylko w Dniu Otwartym (sobota): 350,00 zł (Koszt obejmuje udział w kolacji, obserwacje nocne, bez noclegu i koszulki).

Prosimy o poprawne wypełnienie formularza. Każdą osobę należy zarejestrować osobno.
W przypadku rodzin, należy w polu UWAGI dopisać np. rodzina Kowalskich itp.
Państwa zgłoszenie zostanie zatwierdzone po wpłaceniu wpisowego.
DODAJ UCZESTNIKA

ZAKWATEROWANIE (uczestnik 1, uczestnik 2):

UWAGI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 759-29-95. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w organizacji imprezy, w tym hotele, w których organizator dokonuje rezerwacji pobytu. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres roku po zakończeniu imprezy. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw możesz się skontaktować z Administratorem korzystając z adresu: daneosobowe@deltaoptical.pl. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową usług świadczonych przez Organizatora imprezy.