LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

ZGŁOSZENIA NA ASTROSHOW 2019 - ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE,

Zapraszamy na AstroShow 2020!

Całkowity koszt pobytu dla jednej osoby dorosłej i dzieci powyżej 7 lat: 790,00 zł
Całkowity koszt pobytu dla jednej osoby w wieku 3-7 lat (nieukończone 7 lat): 470,00 zł
Dzieci do lat 3 (nieukończone 3 lata): gratis!
Udział tylko w Dniu Otwartym (sobota): 100,00 zł(Koszt obejmuje udział w kolacji, obserwacje nocne, bez noclegu).

Prosimy o poprawne wypełnienie formularza. Każdą osobę należy zarejestrować osobno.
W przypadku rodzin, należy w polu UWAGI dopisać np. rodzina Kowalskich itp.
Państwa zgłoszenie zostanie zatwierdzone po wpłaceniu wpisowego.


Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Telefon
Adres e-mail
Jestemzainteresowany/-a:
Program Astroshow przewiduje części wspólne dla wszystkich grup/zainteresowań
Dla każdego uczestnika zlotu przewidziana jest koszulka. Prosimy o prawidłowe wybranie typu i rozmiaru.
Koszulka Damska Męska Dziecięca


CZY POTRZEBUJESZ FAKTURĘ VAT?
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Zakwaterowanie:


(wyrażam zgodę na dokwaterowanie innego uczestnika)
Uwagi
Zapoznałem się z Regulaminem ASTROSHOW i zobowiązuję się go przestrzegać.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 759-29-95. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w organizacji imprezy, w tym hotele, w których organizator dokonuje rezerwacji pobytu. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres roku po zakończeniu imprezy. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw możesz się skontaktować z Administratorem korzystając z adresu: daneosobowe@deltaoptical.pl. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową usług świadczonych przez Organizatora imprezy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki moich danych osobowych w celu organizacji ASTROSHOW. Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. treści marketingowych, w tym informacji o ofertach specjalnych i organizowanych imprezach, za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji. Wyrażenie zgody i podanie danych w tym celu jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.Wpłaty można dokonywać przelewem na konto:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr. konta: 18 1030 1582 0000 0008 1478 4002
Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Nowe Osiny, ul. Piękna 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Tytułem:
"AS2019-Nazwisko i imię uczestnika"

lub osobiście w każdym salonie Delta Optical. Brak uiszczenia opłaty wpisowej w terminie 7 dni od dodania zgłoszenia powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres:
astroshow@deltaoptical.pl lub pod nr telefonu (25) 759 40 76